поведенчески проблеми при домашни любимци

Кучетата и котките са животни, които са се приобщили към съжителство с хората от столетия. В 21 век, тяхната естествена среда не може да съвпадне с някои от удобствата създадени за хората. Силни шумове (клаксони, коли, фойерверки), забързано ежедневие (липса на разходки/места за почивка),  липса на ментална стимулация (игри за инстинкти с играчки и храна) всичко това води до т.н. "проблемни поведения". Те се наричат така от човека, но често това са характерни за вида изяви на страх, радост, недоверие и неодобрение.

За да можем правилно да комуникираме и да изградим доверие, да сме един екип с животното е нужно да говорим на един език. Основите за това са разчитане на езика на тялото и игрите, които задоволяват инстинкти и обогатяват ментално. За това обучението е базирано на етичност, индивидуалност, концептуално обучение и предимно подсилване на желаното поведение, което искаме да създадем. За да може да се промени едно нежелано поведение е нужно време и съвместна работа-от стопаните, от животното, от човека, чиито план следвате.

Проблемни поведения при кучета могат да са:
 • пазене на ресурс - храна, играчка, внимание, обект, територия
 • страхове и фобии (звуци, места, хора)
 • агресивно поведение - идиопатична, териториална, майчинска/защитна, свързана с болка, фрустрация или пренасочена агресия
 • недоверие в собственик и конфронтация от двете страни
 • реактивност - скачане, лаене, вой, неконтролируемост
 • тревожност при раздяла - невъзможност да остане само
 •   насоки след осиновяване
 • много кучета (и котки) в едно домакинство
Проблемни поведения при котки могат да са:
 • пазене на ресурс - храна, територия, внимание
 • агресивно поведение 
 • страхове и фобии (звуци, хора, предмети)
 • недоверие в собственик и конфронтация от двете страни
 • тревожност при раздяла - невъзможност да остане само
 • насоки след осиновяване
 • много котки (и кучета) в едно домакинство

За всеки проблем е нужен индивидуален подход, в зависимост от случая.

поведенчески трансформации

Дневник на добрия стопанин е инициатива, която цели да предаде на хората най-новите, качествени методи, принципи и концепции на обучение. Целта е да се подобри комуникация, връзката и да се изгради доверие, чрез екипна работа, представена като игри. Методиката, по която работя включва работа и със самите стопани. Подсилват се желани поведения, чрез награждаване-храна/награди или игра. Изграждат се определени поведения, чрез различни методи и подходи в зависимост от индивидуалността на случая.

разбери повече

треньор

поведенчески трансформации

 

Съвместни проекти с Ветеринарна клиника Новет-животните и ние от 2023 г: -> Училище за кученца -> Училище за котенца -> Поведенчески консултации

разбери повече

поведенчески проблеми

BravoPets Bulgaria възникна като съвместна инициатива, в която хора с еднкави възгледи и подходи при обучение се събират, за да помогнат на хората в техния ежедневен живот. Да вървим заедно по пътя и да даваме достъп до възможно повече информация за техните домашни любимци.

разбери повече

PhD

Хонорувано участие за изпълнение на задача към проект

2014-2019 Rational platform for sustainable production of pharmaceutically relevant molecules from plants and their in vitro culture. Funding: Bulgarian National Science Fund (Grant number: DFNI-B02/14)

PhD

Хонорувано участие за изпълнение на задача към проект

2017-2024 Establishment of center of plant systems biology and biotechnology for the translation of fundamental research into sustainable bio-based technologies in Bulgaria. Funding: European Union, H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 (Grant number: 739582-PlantaSYST)

PhD

Хонорувано участие за изпълнение на задача към проект

2019-2022 Antiinflamatory effect of extract of Crocus sativus in mouse model of osteoarthritis. Funding: Bulgarian National Science Fund (Grant number: DFNI-Н33/8)

PhD

Хонорувано участие за изпълнение на задача към проект

2021-2023 Integrated platform for sustainable biosynthesis of phenylethanoids and phenylpropanoids with antipsoriatic action. Funding: Bulgarian National Science Fund (Grant number: DFNI-Н51/14)

Винаги съм обичала това което правя-във всяка сфера на живота си. Имах възможността да завърша с огромно желание бакалавър молекулярна биология, а после и магистър по същата специалност с допълнение биотехнологии. След това научната работа ме отведе естествено и много желано до ОНС "Доктор" на тема "Изолиране на природни молекули от растителен произход,
модулиращи функцията на транскрипционен фактор Nrf2“.
Това ми дава достатъчна базова подготовка, за да знам за основите на анатомията, биохимията, невробиологията, не само при хора, но и на кучетата и котките. Интересът ми се насочва и към новите методи за повлияване на симптоми на невродегенеративни заболявания, неоплазии и иновации.
Спорта открих късно, но се впуснах в него и заобичах движението. Движението превърнах от професия в хоби и обратното. 
В свободното си време съм доброволец и обгрижвам болни и ранени животни. Доброволчеството е начин да бъда полезна в обществото, начин да допринеса и променя света около мен към по-добро. И това естествено ме отведе към осиновяването на животни. В семейството ми имам осиновени 4 кучета и 4 котки към 2022 г.
В трансформацията на проблемни поведения намирам възможност да помогна на кучетата и котките да градят доверие и връзка със своя Човек.


 2020-present Member of Association of Study Animal Behaviour 

ASAB

 2022-2023 Member of International Association of Animal Behavior Consultants 

IAABC

 2022-present Member of Force Free community 

Галя, Владо и семейството им

Едни от най-добрите в обучението на кучета в България и на световно ниво. Със световни успехи в спорта IGP. Невероятни хора. Освен с обучение, те имат хотел за кучета по световни стандарти, мислен и изцяло насочен към спокойствието и благосъстоянието на кучетата.

Learn More

д-р Костадинова

Ветеринаромедицинско лице с богат опит и отношение към животните. Тя има невероятни познания не само в медицински аспект за кучета, котки, екзотични животни, но и като ветеринарен бихейвиорист.

Learn More

Теодора Дунчева-зоопсихолог

Теди е невероятен човек с усещане за кучета. Живее в Германия и завършва зоопсихология там. Тя работи както в сферата на спорта, така и поведенчески проблеми както в Германия, така и в родната си България, дори Япония. Прекрасен човек със знания, умения и дълги години практика.

Learn More

Кристина Димитрова Фотограф

Криси твори с обектива си и запечатва не само моменти, но и историите в тях. Можете да усетите всяка емоция през нейният обектив. Умело съчетава любовта си към живота и животните през фокуса на своя обектив.

Learn More

Искаш да създадем заедно проект?

От интерес за мен е всяко нововъведение и възможност за проект. Свържи се с мен, за да обсъдим бъдещи проекти.

Learn More
2022
Награда "Млад микробиолог 2021"
Award "Young microbiologist 2021" of fondation "Academic prof. Steffan Angeloff", for article- Amirova, K., Dimitrova, P., Marchev, A., Krustanova, S., Simova, S., Alipieva, K., Georgiev, M. (2021) Biotechnologically-produced myconoside and calceolarioside E induce Nrf2 expression in neutrophils. International Journal of Molecular Sciences, 22(4): 1759.

2019
Награда "Млад учен за 2019"
Award „Young scientist award 2019” of International natural product sciences taskforce (INPST) with poster presentation Amirova, K., Lesseva, M., Marchev, A., Stoyanov, K., Dinkova-Kostova, Al., Koycheva, Iv., Dimitrova, P., Georgiev, M. Nrf2 – activation by triterpenoids regulate neutrophil senescence in murine model of joint damage at 4th International conference Natural product utilization (ICNPU), 29.05.2019 - 01.06.2019, Albena resort, Bulgaria.

2019
Награда "Млад фитохимик за 2018"
Award “Young phytochemist of the year” of 2018 from Bulgarian Phytochemical Society, for article - Amirova, K.M., Dimitrova, P., Marchev, A.S., Aneva, I.Y., Georgiev, M.I. (2019) Clinopodium vulgare L. (wild basil) extract and its active constituents modulate cyclooxygenase-2 expression in neutrophils. Food and Chemical Toxicology 124: 1-9 (IF 3.977).

Amirova, K., Dimitrova, P., Sivenova, B., Koycehva, I., Georgiev, M. Modulation of Nrf2 expression in human neutrophils by B. nigra extract Poster presentation on 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), 06.10.2022-10.10.2022, Ohrid, Macedonia.

Amirova, K., Lesseva, M., Marchev, A., Stoyanov, K., Dinkova-Kostova, A., Koycheva, I., Dimitrova, P., Georgiev, M. I. NRF2 – activation by triterpenoids regulate neutrophil senescence in murine model of joint damage on 4rd International Conference on Natural Products Utilization (ICNPU), 29.05.2019 - 01.06.2019, Albena, Bulgaria.

Amirova, K., Dimitrova, P., Stoyanov, K., Donchev, D., Koycheva, I., Marchev, A.S., Georgiev, M.I. Production of nitric oxide, reactive oxygen species and COX2 by neutrophils under the influence of Clinopodium vulgare L. Poster presentation on 10th Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Coutries (CMAPSEEC), 20.05.2018-24.05.2018, Split, Croatia.

Georgiev, M., Marchev, A., Koycheva, I., Amirova, K., Vasileva, L. Metabolomics, plant biotechnology and lead finfing:Perfect holistic match on 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), 20.05.2018-24.05.2018, Split, Croatia.

Amirova, K., Dimitrova, P., Stoyanov, K., Donchev, D., Georgiev, M.I. Effect of Clinopodium vulgare L. on the production of nitric oxide, reactive oxygen species and COX2 by neutrophils. Poster presentation on 3rd International Conference on Natural Products Utilization (ICNPU), 18.10.2017-21.10.2017, Bansko, Bulgaria.

Boneva, B., Marchev, A., Amirova, K., Ganova, P., Georgiev, M., Tchorbanov, A., Mihaylova, N. Crocus sativus Extract as a Biological Agent for Disease-Modifying Therapy of Collagenase-Induced Mouse Model of Osteoarthritis. Life 2023, 13: 894. https://doi.org/10.3390/life13040894 (IF2023 3.253; Q2)

Marchev, A., Amirova, K., Georgiev, K. (2022) Genetic Engineering of Cell Cultures for Enhanced Production of Nutraceuticals. no. : 395-415. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8858-4_16

Marchev, A., Vasileva L., Amirova K., Savova M., Balcheva-Sivenova, Z., Georgiev M. (2021) Metabolomics and health: from nutritional crops and plant-based pharmaceuticals to profiling of human biofluids. Cellular and Molecular Life Sciences, 78: 6487-6503. (IF2020 9.261; Q1)

Koycheva, I., Vasileva, V., Amirova, K., Marchev, A., Balcheva-Sivenova, Z., Georgiev, M. (2021) Biotechnologically produced Lavandula angustifolia Mill. extract rich in rosmarinic acid resolves psoriasis-related inflammation trough Janus kinase/Signal Tranducer and activator of transcriptional signaling. Frontiers in Pharmacology, 12: 680168. (IF2020 5.811; Q1)

Savova, M., Vasileva, L., Mladenova, S., Amirova, K., Ferrante, C., Orlando, G., Wabitsch, M., Georgiev, M. (2021) Ziziphus jujuba Mill. leaf extract restrains adipogenesis by targeting PI3K/AKT signaling pathway. Biomedicine and Pharmacotherapy, 141: 111934. (IF2020 6.530; Q1).

Marchev, A., Vasileva, L., Amirova, K., Savova, M., Koycheva, I., Balcheva-Sivenova, Z., Vasileva, S., Georgiev M. (2021) Rosmarinic acid - from bench to valuable applications in food industry. Trends in Food Science and Technology, 117: 182-193. (IF2020 12.563; Q1).

Amirova, K., Dimitrova, P., Marchev, A., Krustanova, S., Simova, S., Alipieva, K., Georgiev, M. (2021) Biotechnologically-produced myconoside and calceolarioside E induce Nrf2 expression in neutrophils. International Journal of Molecular Sciences, 22(4): 1759. (IF2020 5.924; Q1)

Vasileva, L., Savova, M., Amirova, K., Dinkova-Kostova, A., Georgiev, M. (2020) Obesity and Nrf2-mediated cytoprotection: Where is the missing link? Pharmacological research, 156: 104760. (IF2020 7.658; Q1)

Vasileva, L., Savova, M., Amirova, K., Balcheva-Sivenova, Z., Ferrante, C., Orlnado, G., Wabitsch, M., Georgiev, M. (2020) Caffeic and chlorogenic acids synergistically activate browning program in human adypocytes: Implivations of AMPK-and PPAR-mediated pathways. International journal of Molecular Sciences, 21(24): 9740. (IF2020 5.924; Q1)

Amirova, K., Dimitrova, P., Marchev, A.S., Aneva, I.Y., Georgiev, M.I. (2019) Clinopodium vulgare L. extract and its active constituents modulate cyclooxygenase-2 expression in neutrophils. Food and Chemical Toxicology, 124: 1-9 (IF2020 6.025; Q1)

пиша за... imageпиша за... imageпиша за... image
За да можем да разбираме поведението на животните е нужно да знаем как, защо и по какъв начин действа тяхната ЦНС, биохимия, психика и асоциации. За това съм се постарала да направя достъпна информация, базирана на наука точно тук